Politica de nediscriminare

Fundația Poarta Bucuriei (FPB) susține o politică de nediscriminare, respectând drepturile omului și egalitatea de tratament indiferent de statutul social, economic, politic sau religios al persoanelor pe care le sprijinim prin programele oferite de fundație.

Respectăm demnitatea fiecărei persoane, oferind cu precădere servicii și ajutor persoanelor dezavantajate în scopul incluziunii sociale și a reducerii sărăciei.

Dacă pentru a face parte dintr-o echipă de lucru sau a participa la un alt eveniment sunt necesare condiții speciale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: info@fundatiapoartabucuriei.ro.